• Adolit BSS 1 liquid

  Číslo produktu 221120

  Adolit BSS 1 liquid

  Protipožární prostředek na vodní bázi, bez obsahu boru, připravený k použití pro impregnaci dřeva.

  Odstín: bezbarvý | 2211
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 1,15 g/cm³
  Zápach Po zaschnutí bez zápachu

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro interiér a dřevo bez přímého styku s povětrnostními vlivy
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v interiéru
  • Dřevo v exteriéru, které není přímo vystaveno povětrnostním vlivům
  • Krovy
  • Dřevěné obklady zdí a stropů
  • Stěnové a střešní konstrukce
  • Dílce pro obchody a stavbu veletrhů
  • Divadelní a jevištní konstrukce
  • Dřevěné montované domy
  • Stáje a dřevníky
  • Před použitím konzultovat s odpovědným stavebním dozorem

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Zlepšení požárního chování dřeva
  • Bez bóru a biocidů
  • Po uschnutí bezbarvý: nebarví dřevo
  • Impregnované dřevo si zachovává svůj přirozený vzhled
  • Schválen v systému s vybranými dekorativní nátěry
  • Připraven k použití
  • Nelepivý
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý a bez částeček prachu.

    Povrch musí být bez jakýchkoli známek napadení houbami, bakteriemi, řasami nebo hmyzem.

    Povolená vlhkost dřeva: u ≤ 18 %.

    Tloušťka masivního dřeva ≥ 22 mm
    Tloušťka spojení ≥ 12 mm

    Dřevo by mělo být již nařezané na požadovanou velikost a opracované.

   • Přípravy

    Hoblované dřevo: broušení dřeva P 80

    Před impregnací neupevňujte kovové materiály.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Štětec
   • Ponorná vana
   • Nanášecí stroj
   • Stříkání pouze v uzavřených zařízeních
   • Broušené dřevo: nanášejte 3x máčením, stříkáním nebo natíráním po obou stranách („mokré na vlhké“)

    Řezané / jemně řezané dřevo: nanášejte 2x máčením, stříkáním nebo natíráním po obou stranách („mokré na vlhké“)

    Po uschnutí(vlhkost dřeva max. 15%) a odstranění přebytečné soli kartáčem, promytím houbou nebo jemným zbroušením lze na ošetřené dřevo aplikovat předepsané dekorativní nátěry (viz systémové produkty).

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Před provedením úpravy objektu se musí provést zkušební nátěr pro kontrolu adheze a kompatibility nátěru.

    Ošetřené dílce musí být chráněny před deštěm nebo vlhkostí (uzavřené prostory, kryté budovy apod.) a nesmí být vystaveny povětrnostním vlivům.

   • Sušení

    Přelakovatelný: přibližně po 4 hodinách

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

    Měření vlhkosti dřeva je možné provádět pouze metodou Darr.

   • Ředění

    Připraven k použití

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Ponorná vana
   • Nanášecí stroj
   • Stříkání pouze v uzavřených zařízeních
   • Máčecí vany, štětec, stříkaní

   • Pracovní nástroje ihned po použití vyčistěte vodou.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 0,3 kg Total / m²
   • Smrk / jedle: 0,3 kg / m² (= 268 ml / m²)
    U dřevin, které zde nejsou uvedeny kontaktujte prosím nejdříve technickou podporu splečnosti Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty