• Adolit BSS 1

  Číslo produktu 216025

  Adolit BSS 1

  Protipožární prostředek bez obsahu boru na vodní bázi určený k impregnaci dřeva

  Odstín: bezbarvý | 2160
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Textura / konzistence Směs bílé krystalické soli
  Zápach Po zaschnutí bez zápachu
  Sypná hmotnost Cca 0,95 g/cm³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro interiér a dřevo bez přímého styku s povětrnostními vlivy
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v interiéru
  • Dřevo v exteriéru, které není přímo vystaveno povětrnostním vlivům
  • Krovy
  • Dřevěné obklady zdí a stropů
  • Stěnové a střešní konstrukce
  • Dílce pro obchody a stavbu veletrhů
  • Divadelní a jevištní konstrukce
  • Dřevěné montované domy
  • Stáje a dřevníky

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Zlepšení požárního chování dřeva
  • Bez bóru a biocidů
  • Po uschnutí bezbarvý: nebarví dřevo
  • Impregnované dřevo si zachovává svůj přirozený vzhled
  • Schválen v systému s vybranými dekorativní nátěry
  • Jednoduchá příprava s vodou
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý a bez částeček prachu.

    Povrch musí být bez jakýchkoli známek napadení houbami, bakteriemi, řasami nebo hmyzem.

    Povolená vlhkost dřeva: u ≤ 25 %.

    Tloušťka masivního dřeva ≥ 22 mm
    Tloušťka spojení ≥ 12 mm

    Dřevo by mělo být již nařezané na požadovanou velikost a opracované.

   • Přípravy

    Před impregnací neupevňujte kovové materiály.

    Dřevěné vrstvy musí být proloženy proklady (ideálně plastovými tyčemi).

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Tlakové stříkání
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, prostředí a podkladu minimálně + 5 ° C až max. + 30 ° C
    Relativní vlhkost vzduchu max. 80% h

   • Vakuotlaková impregnace

    Předběžné vakuum: -0,9 bar (min. 30 min)
    Tlaková fáze: ≥ 9 bar (min. 4 h)
    Následné vakuum: -0,7 bar (min. 15 min)

    Po uschnutí (vlhkost dřeva max. 15 %) a odstranění přebytečné soli štětcem lze na ošetřené dřevo aplikovat předepsané dekorativní nátěry (viz systémové produkty).

  • Pokyny ke zpracování
   • Ošetřené dílce musí být chráněny před deštěm nebo vlhkostí (uzavřené prostory, kryté budovy apod.) a nesmí být vystaveny povětrnostním vlivům.

   • Sušení

    Opětovné sušení: přibližně po 4 týdnech (při 23 ° C a 50% r.v.)

    Doporučuje se technické sušení v sušicí komoře.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

    Měření vlhkosti dřeva je možné provádět pouze metodou Darr.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Tlakové stříkání
   • Proces impregnace ve vakuu a pod tlakem

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené smrk/jedle 25 kg / m³
   • Smrk / jedle: Průměrné množství na aplikaci ≥ 200-250 g / m² (v závislosti na dřevěném průřezu / deskách) plochy dřeva, která má být chráněna, a ≥ 25 kg soli / m³ dřeva
    U typu dřevin, které zde nejsou uvedeny, kontaktujte prosím nejdříve technickou podporu Remmers.

  • Obecné pokyny
   • Impregnace by měly být opatřeny vhodným ochranným povlakem.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty