• AddMix 01
 • AddMix 01
  • AddMix 01
  • AddMix 01

  Číslo produktu 627825

  AddMix 01

  Přísada do plastmalty

  Charakteristické údaje výrobku

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Přísada pro syntetické pryskyřice bez rozpouštědel

  Vlastnosti

  • Zvýšení pevnosti v tlaku
  • Zvýšení pevnosti v tahu při ohybu
  • Snižuje objem pórů
  • Usnadňuje zhutnění a zahlazení
  • Zpracování
   • Použití, stupeň plnění a zpracování jsou určeny aplikací a systémem tužidla pro pryskyřice.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Při skladování v suchu je trvanlivost neomezená.

  • Spotřeba
   • V závislosti na způsobu použití cca 10 % hmotnosti plniva

  • Obecné pokyny
   • Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty