Číslo produktu 634426

Epoxy UV 100

Transparentní epoxidová pryskyřice se sníženým žloutnutím

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Složka A

Hustota (20 °C) 1,12 g/cm³
Viskozita (25 °C) 750 mPa s

Složka B

Hustota (20 °C) 1,01 g/cm³
Viskozita (25 °C) 450 mPa s

Směs

Hustota (20 °C) 1,08 g/cm³
Viskozita (25 °C) 620 mPa s

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Pojivo pro dekorativní štěrk
 • Vrchní pečetící nátěr pro přesypávané podlahové stěrky
 • Fixační vrstva celoplošně zasypaných vločkových podlahových povlaků
 • Transparentní nátěr
 • Pojivo pro systém Remmers Metalufloor
 • Součást systému TÜV PROFICERT - certifikované systémy pro Interiérové produkty (707106482-1)

Vlastnosti

 • Redukuje žluté zabarvení
 • Mechanicky zatížitelný
 • Test kompatibility nátěrů
 • Bez změkčovadel, nonylfenolů a alkylfenolů
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Je nezbytně nutné použít vhodné epoxidové penetrace nebo záškraby Remmers.

   Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

 • Úprava
  • Mísící poměr Komp. A 66,6 : Komp. B 33,4
  • Doba míchání 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

   Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

   Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

   Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 12 °C max. 30 °C
  • Natírání/Válečkování / Samonivelační stěrka aplikace ve stoje
  • Doba zpracování 30 min
  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/Válečkování / Samonivelační stěrka aplikace ve stoje
  • Hladítko, zubové hladítko, hrablo, gumová stěrka, epoxidový váleček, jehlový válec, vhodné míchací zařízení, popř. míchačka s nuceným mícháním

  • GR_B_2

   Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem trvanlivost min. 12 měsíců (složka A) nebo min. 24 měsíců (složka B).

 • Spotřeba
  • Viz příklady použití

 • Příklady použití
  • Plastmalta

   Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1: 12,5 (hmotnostně) plnivem naneste na připravenou plochu, rozprostřete hladítkem, zhutněte a zahlaďte.

   Na 1 mm tloušťky vrstvy:
   cca 0,16 kg/m² pojiva a 2,0 kg/m² Ceramix 20/30

  • Transparentní nátěr

   Materiál naneste na připravenou stěrku Remmers a vhodnými prostředky, jako např. zubovým hladítkem nebo zubovou raklí, rozprostřete.

   Následně odvzdušněte ježkovým válcem (kovovým).

   Po vytvrzení aplikujte pečeticí vrstvu PUR Top M Plus.

   Zkontrolujte alternativní podklady nebo systémové složky z hlediska vhodnosti použití.

   Cca 1,5 kg/m² pojiva

  • Fixační vrstva pro podlahy s chipsy

   Materiál nanést na připravenou plochu vhodnou gumovou stěrkou nebo hladítkem a následně do kříže naválečkovat válečkem pro epoxidové pryskyřice.

   Chcete-li dosáhnout hladkého povrchu, použijte materiál v případě potřeby v několika vrstvách. Po vytvrzení aplikujte vhodný pečeticí nátěr.

   Cca 0,3 kg/m² pojiva (dle vsypového materiálu)

  • Krycí nátěr/top coat

   Materiál nanést na připravenou plochu vhodnou gumovou stěrkou nebo hladítkem a následně do kříže naválečkovat válečkem pro epoxidové pryskyřice.

   Cca 0,5 - 0,7 kg/m² pojiva (dle vsypového materiálu)

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
   (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Při zatížení kovovými kolečky nebo kolečky z tvrdého polyamidu či při bodovém zatížení může dojít k rychlejšímu obrusu.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Barevná, obzvláště černá, pryž může při delším kontaktu s podlahovou krytinou zanechat zabarvení, které již nelze odstranit (např. pneumatiky vozidel nebo nohy strojů). Aby se zabránilo těmto zabarvením, použijte vhodná polyuretanové kolečka nebo podložky. Barviva, barvy na vlasy, bělicí nebo dezinfekční prostředky mohou také způsobit zabarvení, pokud nejsou okamžitě odstraněny.

   Nízké teploty během zpracování mohou vést ke snížení vodotěsnosti. Aplikujte povlak na povrchy vystavené vodě pouze při teplotách vzduchu a objektů vyšších než 12 °C.

   Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

   Odolnost proti UV záření lze zvýšit vhodným pečeticím nátěrem.

   Není vhodný pro venkovní použití.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).