Číslo produktu 363311

PUR Aqua
Top 500 2K M

Transparentní, hedvábně matný krycí lak

Varianta:
3633 | PUR Aqua ​Top 500 2K M
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Obsah pevných látek 43 M-%

Složka A

Hustota (20 °C) 1,04 g/cm³
Viskozita (25 °C) 730 mPa s

Složka B

Hustota (20 °C) 1,15 g/cm³
Viskozita (25 °C) 590 mPa s

Směs

Hustota (20 °C) 1,06 g/cm³
Viskozita (25 °C) 1290 mPa s

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Pečeticí nátěr na EP a PU podlahové nátěry Remmers
 • Fixace a pečeticí nátěr vločkových podlahových povlaků Remmers
 • Systémová součást v interiérových systémech TÜV PROFICERT (707106482-1, -2, -3, -4, -5)

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Hedvábně matný
 • Protiskluzový povrch
 • Světlostálý
 • Prostupný pro vodní páry
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Povrch musí být ošetřen vhodnými přípravky Remmers.

  • Přípravy

   Uzavírací lak nanést nejpozději do 48 hodin. Při delší prodlevě je nutné povrchy z předchozích kroků přebrousit a vysát.

 • Úprava
  • Mísící poměr Komp. A 83 : Komp. B 17
  • Doba míchání 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

   Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

   Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

   Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

   Při teplotách > 20 ° C a tmavých podkladech přidávejte do výrobku až 10 % vody.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
  • Natírání/Válečkování
  • Doba zpracování 60 min
  • Podmínky zpracování

   Teplota materiálu, prostředí a podkladu: min. +10 ° C až do max. +25 ° C

  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/Válečkování
  • 25 cm váleček na epoxidy, 50 cm váleček na epoxidy a míchací zařízení

  • Míchací nástroj by měl být potažený plastovou vrstvou (např. Remmers Patentdisperser).

   GR_B_2

   Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • Na pracovní krok: 0,15 - 0,20 kg / m²
   Při zředění vodou se spotřeba zvyšuje v závislosti na množství přidané vody.

 • Příklady použití
  • Fixační vrstva pro podlahy s chipsy

   Materiál naneste sytě na podklad. Naválečkujte do kříže vhodným válečkem pro epoxidové pryskyřice 25 cm a následně převálečkujte válečkem pro epoxidové pryskyřice 50 cm namočeným do materiálu. Válečky je po 30 minutách nutné vyměnit za nové.

   Vždy válečkovat metodou čerstvé do čerstvého.

   Zamezte tvorbě kaluží.

   Pojivo přibližně 0,15-0,20 kg / m²

  • Pečetící nátěr

   Materiál naneste sytě na podklad. Naválečkujte do kříže vhodným válečkem pro epoxidové pryskyřice 25 cm a následně převálečkujte válečkem pro epoxidové pryskyřice 50 cm namočeným do materiálu. Válečky je po 30 minutách nutné vyměnit za nové.

   Vždy válečkovat metodou čerstvé do čerstvého.

   Zamezte tvorbě kaluží.

   Pojivo přibližně 0,15-0,20 kg / m²

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
   (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Aby se dosáhlo co nejvíce jednolitého povrchu, musí být zaměstnanci dostatečné proškolení.

   Při mechanické zátěži je obecně nezbytný opakovaný pečeticí nátěr.

   Nerovnoměrné nanášení, silný průvan stejně jakožto i velké teplotní rozdíly na povrchu mohou vést k nerovnoměrnému vzhledu stupně lesku.

   Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

   Barevná, obzvláště černá, pryž může při delším kontaktu s podlahovou krytinou zanechat zabarvení, které již nelze odstranit (např. pneumatiky vozidel nebo nohy strojů). Aby se zabránilo těmto zabarvením, použijte vhodná polyuretanové kolečka nebo podložky. Barviva, barvy na vlasy, bělicí nebo dezinfekční prostředky mohou také způsobit zabarvení, pokud nejsou okamžitě odstraněny.

    

   Aby se snížila tendence ke znečištění, doporučuje se provádět údržbu (viz pokyny pro péči).

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Možné systémové produkty

Nástroje, příslušenství a PSA