• Hartwachs-Öl
  • Hartwachs-Öl

  Číslo produktu 4600069583

  Tvrdý voskový olej PREMIUM

  Na bázi přírodních olejů, především na podlahy a nábytek v interiéru

  Odstín: bezbarvý | 0695
  Odstín: bezbarvý | 0695
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Alkydové pryskyřice
  Hustota Cca 0,85 g/cm³
  Zápach Mírný
  Stupeň lesku Matný
  Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) 12 - 14

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro schody
  • pro dřevěné podlahy
  • pro nábytek
  • Dřevo v interiéru
  • Dřevěné podlahy a schody
  • Vysoce kvalitní nábytek z masivního dřeva
  • Panely a lišty
  • Korkové podlahy

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Odpuzuje nečistoty a prach a vytváří tak povrch se snadnou údržbou
  • Prosakuje do hloubky a zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva
  • Trvanlivý, nešpiní se, odolný
  • Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, 1C
  • Vytváří tenký ochranný film z vysocehodnotných vosků
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

    Konečné broušení dřeva určeného pro pochozí plochy neprovádějte jemnější než P 100-120

    Konečné přebroušení dřeva nábytkových povrchů nebo podobných ploch nesmí být jemnější než P 180

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Mastná dřeva obsahující pryskyřice očistěte pomocí ředidla nebo čističem štětců.

    Pro získání barevného odstínu aplikujte základní vrstvu výrobkem Vosková lazura nebo OB-008.

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/Válečkování
   • Materiál dobře promíchejte.

    Naneste tenkou vrstvu pomocí plochého štětce nebo válečkem.

    Přebytky materiálu odstraňte po cca 20-30 minutách.

    Pro nábytek používejte gázu nebo lněný hadr.

    Pro větší plochy použijte případně jednokotoučové stroje s bílým leštícím diskem.

    Druhý nátěr nanášejte po zaschnutí přes noc, bez mezibrusu.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 12 - 16 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Při práci a sušení zajistěte důkladné větrání.

    Při broušení dřevěných povrchů, ošetřených pomocí tohoto výrobku, noste vždy ochranu dýchacích cest (filtrovou masku P2).

    Nebezpečí samovznícení (DGUV Information 209-046).
    Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte protipožárním způsobem (pod vodou).

   • Sušení

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Schnutí je závislé na druhu dřeviny a nasákavosti podkladu.

    Přebytek materiálu na nesavých místech zpomaluje schnutí, jako i nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Štětec z přírodních štětin, plochý štětec, velurový váleček, gázová kulička/bavlněná utěrka bez chloupků, jednokotoučový stroj s bílým lešticím talířem

    Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističem štětců.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 10 ml - 50 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 10-50 ml/m² na jeden nátěr
    Spotřeba výrazně závisí na nasákavosti dřeva a konečném přebroušení.

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

    Výrobky na bázi oleje obsahují přírodní složky. Vlivem UV záření, vyloučení světla (tmavé žloutnutí), tepla nebo individuálních změn dřeva může dojít ke změně povrchu. To vyžaduje samostatnou péči o povrchy, viz leták obecných pokynů pro zpracování olejů a vosků. Pokud si tyto změny nepřejete, doporučuje se mořené a světlostálé lakované provedení povrchu.

    Z podlahy a schodů odstraňujte pravidelně, pomocí měkkého koštěte nebo mopu, prach a volné nečistoty.

    Pro kompletní péči a údržbu doporučujeme používat přípravky pro péči o olejované dřevěné povrchy. Při použití se řiďte pokyny výrobce pečujícího přípravku.

    V případě potřeby opravy vyčištěné plochy dodatečně ošetřete.

    Vodní mapy nebo fleky na nábytku očistěte pomocí brusné ocelové vlny (jemnost 000).

    Dodržujte "Návod k údržbě olejovaných povrchů a podlah".

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty