• Aqua H-480-Härter

  Číslo produktu 380602

  Aqua H-480-Härter

  Izokyanát pro vytvrzování vodních laků

  LANG_VARIANTE
  3806 | Aqua H-480-Härter

  Upozornění
  Jedná se o zboží, u kterého je v této variantě doručení možné jen v omezeném množství. Pro další informace o dostupnosti nebo alternativách kontaktujte prosím svého obchodně- technického zástupce firmy Remmers.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Alifatický polyisokyanát
  Hustota (20 °C) Cca 1,103 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) Cca 52

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • Ve dvousložkových Aqua-lacích::
   Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel
   Aqua 2HL-411/90-Hochglanzlack

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Světlostálý
  • Lze dobře zapracovat pomocí Remmers Patentdisperser
  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +25 °C
   • Použijte patentovaný dispergátor
   • Podrobnosti o poměru míchání a zpracování naleznete v technickém listu složky laku.

    Přidávejte tvrdidlo při současném míchání a směs homogenizujte nejméně 2 minuty pomocí Remmers Patentdisperser.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

    Zbytky smíšeného materiálu nesmí v uzavřených nádobách vytvrdit.

  • Pokyny ke zpracování
   • Ředění

    Připraveno k použití

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Použijte patentovaný dispergátor
   • Remmers Patentdisperser

    Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • Viz specifikace složky laku

  • Obecné pokyny
   • Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty