• Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel

  Číslo produktu 386905

  Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel

  Dvousložkový vícevrstvý lak pro vysoce odolné nátěry

  Odstín: bezbarvý | 3869

  Upozornění
  Jedná se o zboží, u kterého je v této variantě doručení možné jen v omezeném množství. Pro další informace o dostupnosti nebo alternativách kontaktujte prosím svého obchodně- technického zástupce firmy Remmers.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akrylát
  Hustota (20 °C) Cca 1,03 g/cm³
  Zápach Charakteristický

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro dveře v interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v interiéru
  • Základní nátěr a konečný nátěr
  • Masivní dřevo a dýhy
  • Hodnotný nábytek
  • Stolní a pracovní desky
  • Krycí nátěr pro barevné laky (odolnost proti oděru/stupeň lesku)
  • Lakování dubu bez zeleného zbarvení

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Dobrý rozliv
  • Vysoká transparentnost, dobré zvýraznění kresby dřeva
  • Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
  • Dobře odolný vůči velkému množství běžně dostupných krémů na ruce
  • Odolný proti mnoha změkčovadlům z PVC
  • Velmi vysoká odolnost proti poškrábání
  • Světlostálý
  • Nehořlavý
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

   • Přípravy

    Mastné a pryskyřičnaté dřevo/podklady omyjte přípravkem WV-891 nebo V-890. Při práci v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

    Broušení provádějte pomocí P 100 - 180.

    V případě barvení, namořte podklad pomocí prostředků Aqua KB-004, Aqua BB-007 nebo Aqua PB-006.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Stříkání.

    Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

    Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

    Po uschnutí důkladně zbruste (P 240 – 320).

    Příp. 2. Aplikaci proveďte během jednoho pracovního dne (4 – 8 hodin).

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

    Zbytky smíšeného materiálu nesmí v uzavřených nádobách vytvrdit.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4-8 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Proveďte zkušební nátěr v praktických podmínkách v požadovaném systému a poté otestujte vlastnosti povrchu.

    Při přelakovávání krycích nátěrů může být v případě potřeby přidáno 5% barevného laku. Barevný odstín je potřeba v každém případě vyzkoušet.

    Pro optimální odolnost hotového povrchu by měla být během fáze schnutí a vytvrzování (>48 hodin) dosažena pokojová teplota nejméně 20 °C.

    Doporučení týkající se povlaků specifických pro podklady naleznete ve vyhledávači systémů na naší domovské stránce www.remmers.com.

   • Sušení

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připravený ke zpracování, v případě potřeby přidat 10% vody.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Airless-, Airmix stříkací zařízení, pistole s pohárkem

    Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 80 ml - 120 ml / m² na pracovní postup
   • 80 - 120 ml/m² na jeden nátěr

  • Obecné pokyny
   • Pro aplikace podle směrnice o lodním vybavení platí max. mokré aplikační množství 3 x 120 µm.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.