• Induline LW-718 WF
 • Induline LW-718 WF
  • Induline LW-718 WF
  • Induline LW-718 WF

  Číslo produktu 266920

  Induline LW-718 WF

  Lazurovací nátěrový systém na vodní bázi, pro dřevo v interiéru i exteriéru, reakce na oheň podle DIN EN 13501-1

  Odstín: speciální odstíny | 2669
  Odstín: speciální odstíny | 2669
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akrylátový systém
  Hustota (20 °C) Cca 1,08 g/cm³
  Zápach Charakteristický

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro interiér a dřevo bez přímého styku s povětrnostními vlivy
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v interiéru
  • Dřevo v exteriéru, které není přímo vystaveno povětrnostním vlivům
  • Dřevo, které bylo impregnované přípravkem Adolit BSS1
  • Rozměrově nestálé a částečně rozměrově stálé dřevěné dílce
  • Krovy
  • Dřevěné obklady zdí a stropů
  • Stěnové a střešní konstrukce
  • Dílce pro obchody a stavbu veletrhů
  • Divadelní a jevištní konstrukce
  • Dřevěné montované domy
  • Stáje a dřevníky

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Schválen v systému s Adolit BSS1
  • Zcela matný
  • Zachování struktury dřeva
  • Rychlé schnutí: 2 vrstvy nátěru za jeden den
  • Na vodní bázi: žádný nepříjemný zápach & čištění pracovního nářadí pomocí vody
  • Chrání dřevo před vlhkostí a UV zářením
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Odstranění přebytečné soli štětcem.

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Nanášecí stroj
   • Stříkání Airless-/Airmix/Pistole s pohárkem/ Natírání
   • Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

    Natírání, stříkání

    Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

    Stříkání Airless: tryska: 0,28 – 0,33 mm, tlak materiálu: 80 – 100 bar (použijte žlutý filtr pistole).

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar.

    Druhý nátěr provádějte po uschnutí a mezibrusu (P 280 - 320).

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Ošetřené dílce musí být chráněny před deštěm nebo vlhkostí (uzavřené prostory, kryté budovy apod.) a nesmí být vystaveny povětrnostním vlivům.

   • Sušení

    Přelakovatelný: po cca 4 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Nanášecí stroj
   • Stříkání Airless-/Airmix/Pistole s pohárkem/ Natírání
   • Štětec, stříkací zařízení, nanášecí stroj

   • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech. Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.

    V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 93 ml/m² (100 g/m²) na jednu vrstvu nátěru pro aplikaci ve 2 vrstvách

  • Obecné pokyny
   • Zabalení:

    Natřené dřevěné dílce ve svazku zabalte vzájemně oddělené a proložené mezivrstvou z pěnové PE fólie. Vázací pásky okolo svazků dřeva příliš neutahujte.

    Údržba a obnova:

    Nátěrový systém musí být neustále udržován v dobrém stavu. Případná poškozená místa opravte nebo přetřete tímto produktem.

    V případě nepřímého vystavení povětrnostním vlivům může kondenzace vést k bělavým výkvětům na povrchu dřeva. Účinek tím není omezen.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty