Číslo produktu 143111

Epoxy WHG Color AS

Elektrostaticky vodivá, chemicky odolná stěrka pro překlenutí trhlin

Odstín: kieselgrau | 1431
Odstín: kieselgrau | 1431
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Složka A

Hustota (20 °C) 1,70 g/cm³
Viskozita (25 °C) 4500 mPa s

Složka B

Hustota (20 °C) 1,06 g/cm³
Viskozita (25 °C) 450 mPa s

Směs

Hustota (20 °C) 1,50 g/cm³
Viskozita (25 °C) 2000 mPa s

ve vytvrzeném stavu

V plně zreagovaném stavu

Pevnost v tahu za ohybu cca 17 N/mm² *
Pevnost v tlaku cca 45 N/mm² *
Tvrdost dle Shore D po 28 dnech 59

* Malta z epoxidové pryskyřice 1:10 se standardním pískem

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Elektrostaticky vodivá, chemicky odolná stěrka pro překlenutí trhlin
 • Stěrka v systému SL Floor WHG AS (AbZ Z-59.12-303)

Vlastnosti

 • Elektrostaticky vodivý
 • Překlenuje statické trhliny
 • Vysoká chemická odolnost
 • Nehořlavý
 • Pojízdný paletovými a zvedacími vozíky
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

   Je nezbytně nutné použít vhodné epoxidové penetrace, záškraby nebo stěrky Remmers.

   Při aplikaci v rámci schválených systémů (dle německých předpisů pro stavby) je nutné dodržovat požadavky na podklad a používat výhradně schválené produkty pro dané systémy.

  • Přípravy

   Před aplikací vytvořte hladký povrch, např. záškrabem.

   Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

   Výrobek Remmers Epoxy Conductive nanášejte jako příčně vodivou vrstvu vždy v souladu s aktuálním technickým listem.

 • Úprava
  • Mísící poměr Komp. A 100 : Komp. B 20
  • Doba míchání 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

   Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min).

   Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

   Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
  • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
  • Doba zpracování 45 min
  • Podmínky zpracování

   Teplota materiálu, prostředí a podkladu: min. +10 ° C až max. +30 ° C

  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
  • Zubové hladítko, zubová stěrka, jehlový válec (kovový), gumová stěrka, váleček na epoxidy, vhodné míchací zařízení

  • Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu nářadí Remmers.

   Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit ředidlem V 101.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • Viz příklady použití

 • Příklady použití
  • Stěrka

   Samonivelační nátěr se nanese na připravený povrch vhodnými prostředky např. zubovým hladítkem nebo zubovou raklí.

   Následně odvzdušněte ježkovým válcem (kovovým).

   min. 1,5 kg/m² pojiva

  • Základní vrstva pro přesypávané stěrky

   Nenaplněný materiál naneste na podklad vhodným přípravkem, např. zubovou stěrkou nebo raklí, rozprostřete a poté převálečkujte ježkovým válcem.

   Ještě čerstvě položenou směs posypte v přebytku karbidem křemíku.

   Po vytvrzení odstranit nevázaný písek.

   min. 1,0 kg/m² pojiva

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Uvedené přibližné množství spotřeby se vztahuje na hladké a zarovnané podklady.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Na povrchu jsou viditelná uhlíková vlákna. Jsou možné svazky uhlíkových vláken související se zpracováním.

   Vzhledem k černé příčně vodivé vrstvě nepoužívejte odstíny se slabou krycí schopností.

   Před aplikací krycí vrstvy ověřte funkčnost příčně vodivé vrstvy a spojů a zdokumentujte ji pomocí protokolu o měření.

   Nízká vlhkost může vést k vyššímu svodovému odporu, nerovnoměrné nebo silnější vrstvy dokonce k nevodivosti povlaku.

   Aplikace směsi zubového hladítka či rakle. Při zpracování pomocí hladítka / stěrky mohou zůstat viditelné stopy hladítka.

   Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Při zatížení kovovými kolečky nebo kolečky z tvrdého polyamidu či při bodovém zatížení může dojít k rychlejšímu oděru.

   Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 2.vydání, 2009).

Možné systémové produkty

Nástroje, příslušenství a PSA