• PUR HCL-248/90-Hochglanz-Colorlack

  Číslo produktu 513801

  PUR HCL-248/90-Hochglanz-Colorlack

  Dvousložkový krycí lak ve vysokém lesku s vynikajícím objemem a brzkou leštitelností

  Varianta:
  PUR HCL-248/90 vysoký lesk
  Odstín: Speciální odstíny | 5138
  Odstín: Speciální odstíny | 5138
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) 1-1,40 g/cm³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Hodnotný nábytek
  • Dřevěné podklady
  • Ideální pro povrchy, které jsou ošetřené pomocí Remmers PUR-Füllern (plničů)
  • Konečný nátěr

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Velmi vysoká mechanická odolnost
  • Neomezená odolnost v prstenovém testu
  • Dobrá schopnost broušení a leštění
  • Vysoká plnivost
  • Vysoká krycí schopnost
  • Nehořlavý
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

   • Přípravy

    Eventuálně omyjte pomocí výrobku V-890.

    Můžete nanášet přímo na obroušenou základní fólii.

    Nátěr by měl být proveden přímo po broušení.

    Izolované MDF-desky a masivní dřevo připravte pomocí Remmers PUR-Füller.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Materiál dobře promíchejte.

    Stříkání: zařízení Airless/Airmix

    Pistole s pohárkem: tryska: 1,6 - 1,8 mm; Tlak rozprašování: 2 - 3 bar.

    Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 16 hod
   • Izokyanáty reagují s vlhkým vzduchem, z tohoto důvodu, uzavírejte nádobu s tužidlem vzduchotěsně.

    Metalické efekty a odstíny denního světla (v závislosti na pigmentaci nemusí být příp. trvale odolné proti světlu)
    mohou způsobit snížení úrovně lesku v důsledku speciálních pigmentů.
    V takovém případě doporučujeme následné vyleštění nebo přelakování pomocí PUR HL-211/90. Pro tuto speciální aplikaci dále doporučujeme konzultaci s Remmers Technik Service.

   • Sušení

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Řeďte pomocí výrobku V-893 (10 - 30 %).

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Airless-, Airmix stříkací zařízení, pistole s pohárkem

    Čištění pracovního nářadí provádějte pomocí výrobků WV-891-Waschverdünnung nebo pomocí V-890-Verdünnung.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 120 ml - 150 ml / m² na pracovní postup
   • 120 - 150 ml/m² na pracovní postup

  • Obecné pokyny
   • Pro udržení hodnoty povrchu doporučujeme pravidelné čištění a údržbu pomocí bavlněného hadříku bez žmolků. Používejte, prosím, prostředky bez rozpouštědel a bez silikonů.

    Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.