• OB-008-Ölbeize

  Číslo produktu 278801

  OB-008-Ölbeize

  Rozpouštědlové mořidlo na bázi lněného oleje s velmi dlouhou dobou otevřenosti

  Odstín:
  intenzivní bílá (intensiv-weiß) (RC-995) | 2788
  Odstín: intenzivní bílá (intensiv-weiß) (RC-995) | 2788
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Lněný olej / přírodní pryskyřice
  Hustota (20 °C) Cca 0,82 g/m³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro schody
  • pro dřevěné podlahy
  • pro dveře v interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Zvláště pro dřeviny jehličnanů a dřeviny s hrubými póry (např. dub)
  • Pro použití s ​​povrchovou úpravou dřeva na bázi olejů, vosků a alkydových pryskyřic

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Základní odstíny připravené k použití, které lze mezi sebou vzájemně míchat
  • Delší doba schnutí pro lepší zpracování (velkých ploch)
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Mastné a pryskyřičnaté dřevo/podklady omyjte přípravkem WV-891 nebo V-890. Při práci v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

    Broušení provádějte pomocí P 80 – 150.

    Čím hrubší je brus dřeva, tím intenzivnejší bude barevný tón u pigmentovaných variant.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/Válečkování Špachtování
   • Materiál dobře promíchejte.

    Válečkování, natírání, špachtlování, tupování.

    Přebytečný materiál odstraňte pomocí bavlněného hadříku bez žmolků po cca 20 - 30 minutách.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

    Nebezpečí samovznícení (DGUV Information 209-046)

    Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení, sběrné nádoby na zachytávání prachu) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte (pod vodou).

   • Sušení

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování Špachtování
   • Plochý štětec, velúrový nebo mohérový váleček s krátkým vlasem (3-5 mm), jednokotoučový stroj s bílým neabrazivním polštářkem, gáza/ bavlněný hadřík bez žmolků, nerezová/pružinová špachtle.

    Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 40 ml - 80 ml / m² na pracovní postup
   • 40-80 ml / m²

    Spotřeba silně závisí na nasákavosti dřeva a konečném broušení. Odstraňte přebytečný materiál bavlněným hadříkem bez žmolků, po přibližně 20 - 30 minutách při každém pracovním kroku.

  • Obecné pokyny
   • Výrobky na bázi oleje obsahují přírodní složky. Jejich povrch se může vlivem UV záření, vyloučení světla (tmavé zažloutnutí), tepla nebo individuálních změn dřeva měnit. To vyžaduje zvláštní péči o povrch, viz informační list o obecných pokynech pro zpracování olejů a vosků. Bílé, pastelové a šedé tóny mohou během krátké doby ztratit svou intenzitu. K tomu dochází v závislosti na druhu použitého dřeva, jeho složkách, vystavení světlu a teplu. Pokud si tyto změny nepřejete, doporučuje se mořená a světlostálá lakovaná povrchová úprava.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.