Číslo produktu 016001

iQ-Therm 2.0 30 / 50 / 80 / 120

Kapilárně aktivní pásy z tuhé PUR pěny pro vnitřní zateplení s kapilárním přenosem vody

UE sign iQ-Therm2.0

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Tepelná vodivost (λ 10 dry) Konstrukční hodnoty lambda (DE) pro tloušťku
d < 80 mm: 0,029 W/(mK)
80 mm ≤ d < 120 mm: 0,027 W/(mK)
d ≤120 mm: 0,026 W/(mK)
Difuze vodní páry 40 - 200
Tepelná vodivost λ dry Jmenovité hodnoty lambda (EU) pro tloušťku
d < 80 mm: 0,028 W/(mK)
80 mm ≤ d < 120 mm: 0,026 W/(mK)
d ≥ 120 mm: 0,025 W/(mK)
Konstrukční hodnota tepelné vodivosti Vždy o cca 0,003 W/(mK) vyšší (v instalovaném stavu)
Objemová hmotnost > 30 kg/m³

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • pro stěnu v interiéru a strop
 • Zlepšení tepelného odporu
 • Sanace a prevence vzniku plísně v budovách
 • Vytvoření minimální hygienické tepelné ochrany stavebních materiálů
 • Zlepšení mikroklimatických podmínek v místnosti díky zvýšené teplotě na povrchu stěn

Vlastnosti

 • Ve formě pásu
 • Vysoký stupeň tepelné izolace
 • Paropropustný
 • Kapilárně aktivní v systému
 • Konstrukční hodnota lambda v instalovaném stavu je vždy o cca 0,003 W/(mK) vyšší.
 • Třída reakce na oheň B-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
 • Stavební materiál třídy B1 nehořlavý podle DIN 4102-1
 • Nízká montážní výška, volitelně 30, 50, 80 a 120 mm
 • Jednoduché zpracování
 • Tepelně izolační materiál dle DIN 4108-10
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, rovný, čistý, suchý a bez látek snižujících přilnavost.

   Odstraňte tapety a disperzní nátěry.

  • Přípravy

   Vyrovnání silně nerovných podkladů – vyplnění spár a vyrovnání ploch pomocí SP Levell.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C
  • Přímočará pila / nůž
  • Navlhčete nasákavé podklady.

   Natáhnout iQ M universal jako záškrab na podklad.

   Jako první vrstvu malty na okrajový izolační pás a stěnu naneste iQ Fix pomocí zubové stěrky systémem čerstvý do čerstvého.

   Umístěte a zatlačte pásy iQ-Therm 2.0 do lepicího lože. Vnitřní izolaci dokončete po jednotlivých pásech. Za tímto účelem připravte nosné spáry pomocí iQ-Fix. Spáry mezi pásy ponechte volné. Vyhněte se křížovým spojům!

   Vyrovnat srovnávací latí.

 • Pokyny ke zpracování
  • Na pásech iQ-Therm 2.0 vyznačte požadovanou délku. Řezacím nožem je nařežte na požadovanou velikost

   Ložné spáry připravte pomocí lepicí malty iQ-Fix. Nelepte styčné spáry!

   Vyvarujte se křížových spár.

   Dbát na celoplošné přilepení.

   Řežte řezacím nožem, izolačním nožem nebo ponornou pilou.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Přímočará pila / nůž
  • Odlamovací nůž

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte nad bodem mrazu / chraňte před vlhkostí
  • V suchu a bez přístupu mrazu.

 • Spotřeba
  • Cca 0,85 pásu/běžný metr
   Cca 6,8 pásů/m²

 • Obecné pokyny
  • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

 • Pokyny k likvidaci
  • Likvidujte dle platných předpisů.

Nástroje, příslušenství a PSA