• Induline LW-721

  Číslo produktu 510561

  Induline LW-721/05

  Zcela matný, transparentní nátěr pro dřevohliníkové stavební dílce na vodní bázi

  Stupeň lesku
  05 zcela matný
  Odstín: farblos | 5105
  Odstín: farblos | 5105
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo akrylát
  Hustota (20 °C) cca 1,03 g/cm³
  Zápach charakteristický
  Stupeň lesku zcela matný
  Viskozita (20 °C) 2400 - 2800 mPas

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro tvarově stálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
  • Tvarově stálé dřevohliníkové stavební dílce: např. dřevohliníková okna a dveře
  • Nevhodné pro povrchy rozměrově stálých dřevěných dílů v exteriéru
  • Mezivrstva a konečný nátěr
  • Nanášení v jedné vrstvě i ve více vrstvách

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Dobrý rozliv
  • Nelepivý (podle směrnice HO.03)
  • Odolný vůči UV záření a barevně stálý
  • Zabraňuje zvýraznění & žloutnutí dřevěného podkladu
  • Přirozený vzhled a příjemný na dotyk
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

   • Přípravy

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
    Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

    Příprava pomocí vhodné základní vrstvy, mezivrstev a případně i mezibrusu.

    Přiznané konstrukční spáry ochraňte pomocí Induline V-Fugenschutz nebo Induline AF-920.

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Uvedené hodnoty se vztahují na neředěný materiál. Nejlepšího rozlivu se dosáhne při teplotě materiálu 15 až 20 ° C.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

    Stříkání Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar.

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Proveďte zkušební nátěr v praktických podmínkách v požadovaném systému a poté otestujte vlastnosti povrchu.

    Neaplikujte na přímém slunci a při teplotě pod 15 °C anebo přes 30 °C.

    V případě dubového dřeva se mohou objevit tmavá zabarvení v důsledku látek obsažených ve dřevě, které přicházejí do kontaktu s vodou ředitelnými disperzními laky.

    Aby se zabránilo aktivaci látek obsažených ve dřevě, mělo by být provedeno nucené sušení.

    Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: po cca. 1 hod.
    Přetíratelný a brousitelný: po cca. 4 hodinách

    Přetíratelný a brousitelný při řízeném procesu schnutí: po cca. 20 minutách odpařování ( ABDUNSTZONE) (při cca. 20 °C a 65 - 75 % rel. vlhkosti) / 75 minut sušicí fáze (ca. 45 °C, 1 m/s výměna vzduchu) / 20 minut schlazovací fáze)

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    V případě potřeby vodou (max. 5 %).

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix
   • ruční stříkací pistole, automatické stříkací systémy

   • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 125 ml - 225 ml / m² na pracovní postup
   • 125 - 225 ml/m² (plus ztráty postřikem)
    (odpovídá tloušťce mokrého filmu: 125-225 µm, tloušťka suchého filmu: 40-80 µm)

  • Obecné pokyny
   • Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

    Používejte těsnicí profily bez změkčovadel.

    Přidáním produktu Induline Perfect Finish získáme vylepšenou kvalitu pro natírání při renovačních nátěrech.

    Pro čištění a péči doporučujeme použít produkt Udržovací set na okna (2745).

    Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.